Με διαδρομή μισού αιώνος, οι εφαρμογές των ελαφρών προεντεταμένων μεμβρανών αντιπροσωπεύουν σήμερα την πλέον καινοτομική και προηγμένη τεχνολογικά αντίληψη στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η ARKA SYNTHESIS ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς για βιοκλιματικά στέγαστρα, αναζητά νέες μορφές, οι οποίες υλοποιούνται ως αποτέλεσμα άρρηκτης σχέσης ανάμεσα στην σχεδιαστική διερεύνηση, την στατική επίλυση και την μεθοδολογία κατασκευής των εφαρμογών.